IKC Het Talent

protestants-christelijk | regulier

195 leerlingen (2018-2019)
203 leerlingen (2017-2018)
200 leerlingen (2016-2017)
195 leerlingen (2015-2016)
214 leerlingen (2014-2015)
204 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
231 leerlingen (2011-2012)
242 leerlingen (2010-2011)
250 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Notweg 36
1068LL Amsterdam
telefoon (020) 619 00 94
email info.hettalent@amosonderwijs.nl
website https://www.ikc-hettalent.nl/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving IKC Het Talent is een Oecumenische school. Dat betekent dat de school vanuit de Christelijke waarden kijkt. Respectvol en open omgaan met verschillen, vanuit de oecumenische traditie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De school werkt regelmatig aan een veilige sfeer op school en in de klas. Door een groot onderwijsaanbod op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de kinderen hun plek in de maatschappij.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 15
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computers in de klas
leerlingzorg dyslexiespecialist, rekenspecialist, remedial teacher, taalspecialist en fysiotherapeut
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Take It Easy
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Wizwijs, Ik & Ko, Wereld in Getallen, Grenzeloos, Eigentijds, Taalverhaal, Pennenstreken, Binnenstebuiten, Nieuwsbegrip XL
overige bijzonderheden Jump-in, Gezonde School

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en vrijwilligers
nso aanbieder Partou en Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 18,- (schoolreis is 25 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019