Prof. Dr. H. Kraemer

oecumenisch | regulier

214 leerlingen (2014-2015)
204 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
231 leerlingen (2011-2012)
242 leerlingen (2010-2011)
250 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nieuwe Laan 34
1068 BZ Amsterdam
telefoon (020) 619 00 94
email kraemer_dir@amosonderwijs.nl
website www.kraemerschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De school wilt een plek zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen en hecht daarbij veel waarde aan respectvol met elkaar omgaan vanuit de oecumenische traditie. Bij het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het GIP-model dat uitgaat van de onderwijsbehoefte van het kind en groeps- en indivudiueelgericht handelen aanpast op het kind.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 15
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computers in de klas
leerlingzorg Op de school zijn de volgende specialisten aanwezig: dyslexiespecialist, rekenspecialist, remedial teacher, taalspecialist en fysiotherapeut. Als de ondersteuning niet toereikend is wordt er externe hulp ingeschakeld.
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Take It Easy
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Wizwijs, Ik & Ko, Wereld in Getallen, Grenzeloos, Eigentijds, Taalverhaal, Pennenstreken, Binnenstebuiten, Nieuwsbegrip XL
taalontwikkeling Ralfi-methode, Radslag
brede en/of culturele ontwikkeling talentenmiddag
religie en rituelen viering verschillende religieuze feesten
burgerschap en sociale veiligheid Soemo-kaarten methode
overige bijzonderheden Jump-in

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en vrijwilligers
nso aanbieder Partou en Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 43,- (exclusief groep 8 kamp 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-03-2019