Mobiel

levensbeschouwelijk | regulier

155 leerlingen (2018-2019)
161 leerlingen (2017-2018)
243 leerlingen (2016-2017)
274 leerlingen (2015-2016)
291 leerlingen (2014-2015)
329 leerlingen (2013-2014)
356 leerlingen (2012-2013)
337 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Reigersbos 313
1107 HW Amsterdam
telefoon (020) 697 37 35
email directie@bsmobiel.nl
website www.bsmobiel.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving De Mobiel staat open voor verschillende geloven en achtergronden en wil de leerlingen dit graag meegeven. Binnen het onderwijs is ruimte voor samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en wordt gewerkt met dag- of weektaken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:05
leerlingzorg De school heeft een gedragsspecialist en een rekenspecialist in huis. In de klas is er ondersteuning van onderwijsassistenten.
vreemde talen Engels vanaf groep 7
lesmethoden Piramide, Wereld in Getallen, Snappet, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taal Actief, de Blauwe Planeet, Speurtocht, Natuniek
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 5 schoolzwemmen
brede en/of culturele ontwikkeling project Zingen en Swingen
religie en rituelen Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden Jump-in, schooltuinen

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-09-2019