De Kinderboom

oecumenisch | regulier

157 leerlingen (2014-2015)
156 leerlingen (2013-2014)
160 leerlingen (2012-2013)
182 leerlingen (2011-2012)
205 leerlingen (2010-2011)
228 leerlingen (2009-2010)
223 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Adelaarsweg 113
1021 BZ Amsterdam
telefoon (020) 636 81 72
email info@dekinderboom.nl
website www.dekinderboom.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving Het streven van de school is om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun functioneren in de maatschappij, zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. De Kinderboom is een Brede School. Er is samenwerking met diverse instanties (zoals GG & GD, mentorproject, buitenschoolse sportactiviteiten enz.).
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype onbekend
leerlingzorg schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, Intern Begeleiders, orthoteam, samenwerking met ABC (schoolbegeleidingsdienst)

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 60,- (voor het eerste kind, voor twee kinderen 100 euro, drie kinderen of meer 150 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018