De Vijf Sterren

oecumenisch | regulier

352 leerlingen (2014-2015)
254 leerlingen (2012-2013)
291 leerlingen (2011-2012)
325 leerlingen (2010-2011)
337 leerlingen (2009-2010)
347 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Markengouw 428
1024 EK Amsterdam
telefoon (020) 636 76 24
email info.vijfsterren@amosonderwijs.nl
website www.basisschooldevijfsterren.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Vijf Sterren wil een buurtschool zijn. In principe zijn alle kinderen die in de buurt van de school wonen welkom, ongeacht afkomst of godsdienst. De school hanteert een zelf ontwikkeld programma 'Taalspeellokaal'.
groepsindeling Groep 1/2: combinatiegroep. Groep 3 t/m 8: jaarklas, kinderen per leeftijd in een groep.
groepsgrootte
roostertype onbekend
leerlingzorg orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, Orthoteam (team van zeven orthopedagogen), kindertherapeute, logopediste, Interne Begeleider.

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 (N.v.t. vanaf schooljaar 2006-2007)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 29-04-2019