Sint Jozef

rooms-katholiek | regulier

440 leerlingen (2014-2015)
431 leerlingen (2013-2014)
426 leerlingen (2012-2013)
425 leerlingen (2011-2012)
433 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
telefoon (020) 643 20 20
email stjozef.directie@askoscholen.nl
website www.sintjozefschoolamsterdam.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Basisschool St. Jozef is een katholieke school waar iedereen welkom is. Zowel binnen als buiten het lesprogramma wordt aandacht geschonken aan de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen als onderdeel van de totale opvoeding. De leerkrachten stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zich in te zetten voor de medemens, zich correct te gedragen ten opzichte van anderen en verdraagzaam te zijn. Zij geven daarin zelf het goede voorbeeld. De St. Jozefschool is een klassikale school waarbij ook ruime aandacht is voor de individuele verschillen bij leerlingen. Er is aparte begeleiding voor zorgkinderen en er is verrijkingsstof voor vlottere leerlingen. Op de St. Jozefschool streven wij ernaar dat alle kinderen hun talenten optimaal ontplooien.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:15
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, remedial teacher
huiswerk vanaf groep 5 in toenemende mate
lesmethoden Schatkist, Wijzer in het Verkeer
taalontwikkeling orthotheek
brede en/of culturele ontwikkeling methode Moet Je Doen, samenwerking Jeugdtheater Krakeling
religie en rituelen identiteitsbegeleider, viering christelijke feestdagen en tradities, oog voor wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid methode Goed gedaan, deelname Marietje Kessels weerbaarheidsproject
overige bijzonderheden deelname project Schaatsen voor Water, schoolmelk mogelijk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Mirakel
kosten tso € 80,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder Mirakel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 80,- (per kind per jaar, schoolkamp groep 8 90 euro meer)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 11-06-2019