Sint Jozef

rooms-katholiek | regulier

496 leerlingen (2018-2019)
477 leerlingen (2017-2018)
474 leerlingen (2016-2017)
434 leerlingen (2015-2016)
440 leerlingen (2014-2015)
431 leerlingen (2013-2014)
426 leerlingen (2012-2013)
425 leerlingen (2011-2012)
433 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
telefoon (020) 643 20 20
email stjozef.directie@askoscholen.nl
website www.sintjozefschoolamsterdam.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Catharina van Clevepark 10
1181AT Amstelveen

Onderwijs

beschrijving De Basisschool St. Jozef is een katholieke school waar iedereen welkom is. Zowel binnen als buiten het lesprogramma wordt aandacht geschonken aan de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen als onderdeel van de totale opvoeding. De leerkrachten stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zich in te zetten voor de medemens, zich correct te gedragen ten opzichte van anderen en verdraagzaam te zijn.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:15-13:15
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg gedragsspecialist, specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen Engels vanaf groep 1
huiswerk vanaf groep 5 in toenemende mate
lesmethoden Schatkist, Wijzer in het Verkeer, Blink, ZingZo, Tussen school en thuis
meer- en hoogbegaafdheid lessen in Frans en Spaans
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling methode Moet Je Doen, samenwerking Jeugdtheater Krakeling, cultuurcoƶrdinator, vakleerkracht muziek, vakleerkracht beeldende vorming
religie en rituelen identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid contact met Zorgcentrum Buitenveldert
overige bijzonderheden schooltuinen, avondvierdaagse

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Mirakel
kosten tso € 80,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder Mirakel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 80,- (exclusief schoolreiskosten)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-09-2019