Alan Turingschool

rooms-katholiek | kritisch denkende wereldburgers

131 leerlingen (2016-2017)
149 leerlingen (2015-2016)
182 leerlingen (2014-2015)
175 leerlingen (2013-2014)
191 leerlingen (2012-2013)
214 leerlingen (2011-2012)
208 leerlingen (2010-2011)
202 leerlingen (2009-2010)
194 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Poolstraat 2
1018 LR Amsterdam
telefoon (020) 622 45 84
email alanturing.info@askoscholen.nl
website www.alanturingschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Alan Turingschool is een rooms katholieke basisschool die openstaat voor andere geloven of overtuigingen. De school wil het onderwijs laten aansluiten op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen door middel van thematisch onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte regulier
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digitalisering als middel om het onderwijs te verbeteren
leerlingzorg De school biedt met de IB-er begeleiding en bij dyscalculie en dyslexie wordt er externe hulp ingeschakeld.
vreemde talen Engels in alle klassen, Groove Me
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Staal, Getal & Ruimte, Foutloos Rekenen,
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
brede en/of culturele ontwikkeling Maker-educatie, Laat maar Zien
burgerschap en sociale veiligheid Taakspel
overige bijzonderheden partner met Nederlands Mathematisch Instituut die het rekenonderwijs verzorgen, Natuur en milieu-educatie

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) eigen beheer
kosten tso € 2,50 per dag (strippenkaart)
nso aanbieder Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 75,- (exclusief groep 8 kamp 45 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018