De Satelliet

rooms-katholiek | regulier

387 leerlingen (2014-2015)
361 leerlingen (2013-2014)
374 leerlingen (2012-2013)
363 leerlingen (2011-2012)
379 leerlingen (2010-2011)
375 leerlingen (2009-2010)
358 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kometensingel 52-54
1033 BW Amsterdam
telefoon (020) 493 04 31
email satelliet.administratie@askoscholen.nl
website www.satellietschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Naast het opdoen van kennis hecht de school veel waarde aan het (leren) omgaan met jezelf en anderen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:30
eindtijd korte dag 12:30 ( 12:00 vrijdag voor onderbouw) (woensdag, vrijdag)
leerlingzorg intern begeleiders
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Bubbles
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Veilig Leren lezen, Estafette, Goed Gelezen, Taalverhaal, Leefwereld, Wijzer door de Tijd, Wereld in Getallen, Hier en Daar,
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Stg. Educatieve projecten
religie en rituelen viering katholieke feestdagen, samenwerking met Catechetisch Centrum
burgerschap en sociale veiligheid identiteitsbegeleider, speltherapie
overige bijzonderheden schoolmelk mogelijk, klassenouders, Olympische sportdag (groep 7)

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kinderopvang Compagnie
nso aanbieder Kinderopvang Compagnie, BSO De Kinderplaneet

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 35,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018