De Waaier

rooms-katholiek | regulier

146 leerlingen (2017-2018)
169 leerlingen (2016-2017)
150 leerlingen (2015-2016)
160 leerlingen (2014-2015)
186 leerlingen (2013-2014)
201 leerlingen (2012-2013)
219 leerlingen (2011-2012)
232 leerlingen (2010-2011)
215 leerlingen (2009-2010)
224 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Obiplein 115
1094 RB Amsterdam
telefoon (020) 692 39 80
email waaier.info@askoscholen.nl
website www.waaier.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Batjanstraat 82
1094 RC Amsterdam
(020)-4659875

Onderwijs

beschrijving De Waaier is een school op katholieke grondslag met een open karakter. Iedereen is welkom, ongeacht etnische achtergrond of religieuze overtuiging. Het onderwijs richt zich op zelfstandigheid en taakbewustheid.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 18
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT ICT-coördinator
leerlingzorg vertrouwenspersoon
vreemde talen Engels groep 3 t/m 8, Groove Me
huiswerk ja, in toenemende mate
lesmethoden Pluspunt, Veilig leren lezen, Taal/Spelling/Lezen in beeld, Met woorden in de weer, Pennenstreken, Brandaan, Argus, Wijzer door de Wereld, Klaar over
schakelklas schakelklas coördinator
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoordinator, gitaarlessen groep 6, Zing Zo!, Theater Zo!
religie en rituelen Kerst, Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen en Keti Koti
burgerschap en sociale veiligheid vreedzame school programma, leerlingvolgsysteem
overige bijzonderheden mentorproject voor groep 7 en 8, schoolzwemmen in groep 5

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 40,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-06-2018