Sint Catharina

rooms-katholiek | regulier

177 leerlingen (2018-2019)
175 leerlingen (2017-2018)
178 leerlingen (2016-2017)
177 leerlingen (2015-2016)
175 leerlingen (2014-2015)
183 leerlingen (2013-2014)
202 leerlingen (2012-2013)
214 leerlingen (2011-2012)
210 leerlingen (2010-2011)
228 leerlingen (2009-2010)
248 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Vechtstraat 88
1079 JN Amsterdam
telefoon (020) 644 50 66
email stcatharina.info@askoscholen.nl
website www.catharinaschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Op de Catharina pogen ze betekenisvolle, uitdagende lessen en een uitdagende leeromgeving aan te bieden. Dit zorgt mede voor actieve leerlingen en leerkrachten. Door het benutten van talenten leren zij met en van elkaar. Iedereen die op de Catharinaschool werkt is verantwoordelijk en zelfsturend. Je mag zijn wie je bent. Dat is het startpunt van de ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers, chromebooks, tablets, digiborden,
leerlingzorg gedragsspecialist, rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, spraakspecialist
vreemde talen Engels, groep 7, Groove me
lesmethoden Kleuterplein, Piramide, Taal in Beeld, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Wereld in Getallen, Met woorden in de weer, Pennenstreken, Blink Wereld, ZingZo
schakelklas vanaf groep 3
taalontwikkeling taalco├Ârdinator
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Concertgebouw, Muziektheater, dramalessen
burgerschap en sociale veiligheid aanbod competentietraining, sociale vaardigheidslessen
overige bijzonderheden schooltuinen, bibliotheek, peuterschool

Opvang

nso aanbieder Kinderopvang Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief kamp groep 8 120 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 31-08-2019