Sint Catharina

rooms-katholiek | regulier

175 leerlingen (2014-2015)
183 leerlingen (2013-2014)
202 leerlingen (2012-2013)
214 leerlingen (2011-2012)
210 leerlingen (2010-2011)
228 leerlingen (2009-2010)
248 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Vechtstraat 88
1079 JN Amsterdam
telefoon (020) 644 50 66
email stcatharina.info@askoscholen.nl
website www.catharinaschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Op de Catharina pogen ze betekenisvolle, uitdagende lessen en een uitdagende leeromgeving aan te bieden. Dit zorgt mede voor actieve leerlingen en leerkrachten. Door het benutten van talenten leren zij met en van elkaar. Iedereen die op de Catharinaschool werkt is verantwoordelijk en zelfsturend. Je mag zijn wie je bent. Dat is het startpunt van de ontwikkeling. Zij geven ruime aandacht aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen), waarbij zij hoge verwachtingen van de leerlingen hebben. Ze staan borg voor een goed en veilig schoolklimaat. Om aan te kunnen sluiten bij het niveau van de leerlingen, kijken ze voortdurend naar de resultaten van het onderwijs en gebruiken ze deze gegevens om te evalueren en te verbeteren.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 18
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8, Real English
lesmethoden Piramide,Taal in Beeld, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Wereld in Getallen, Pennenstreken, Leefwereld, Klaar over, Wijzer door de Wereld/Tijd
schakelklas vanaf groep 3 t/m 6
taalontwikkeling taalco├Ârdinator, dyslexieprotocol
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Concertgebouw, dramalessen
religie en rituelen identiteitsbegeleider, levensbeschouwelijke vorming vanuit christelijke traditie met oog voor wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid aanbod competentietraining

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder BSO De Petteflet, Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 50,- (per kind per jaar, schoolkamp groep 8 100 euro meer)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-06-2018