Rosaschool

rooms-katholiek | regulier

205 leerlingen (2014-2015)
239 leerlingen (2013-2014)
244 leerlingen (2012-2013)
252 leerlingen (2011-2012)
267 leerlingen (2010-2011)
281 leerlingen (2009-2010)
269 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Varenweg 2
1031 CB Amsterdam
telefoon (020) 636 87 26
email info@rosaschool.nl
website www.rosaschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Alle kinderen zijn verschillend. De school wil in het onderwijs aansluiten bij deze verschillen, bij het niveau van de individuele leerling, zodat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg vertrouwenspersoon, intern begeleiders, kinderfypsiotherapeut, integratieve kindertherapeute
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Real English, Let's Do It
huiswerk Ja, onbekend in welke frequentie, omvang en vanaf welke groep
lesmethoden Leeslijn, Aan Elkaar, Wereld in Getallen, Taalverhaal, Taalverhaal Spelling, Nieuwsbegrip, De Wereld Dichtbij, Een Zee van Tijd, Leefwereld, Leefstijl, Klaar…Over!
schakelklas ja, groep 3 en 4
taalontwikkeling schoolgids geeft voorlees- en taaltips
burgerschap en sociale veiligheid hantering methode Leefstijl
overige bijzonderheden taakwerkuren, schoolmelk mogelijk, kleutergroepen Kaleidscoop methode

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Kindercompagnie , Levantjes, Ayla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 25,- (per kind per jaar, excl. schoolreis 25 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 31-08-2018