Bisschop Huibersschool

rooms-katholiek | dalton

149 leerlingen (2018-2019)
172 leerlingen (2017-2018)
176 leerlingen (2016-2017)
190 leerlingen (2015-2016)
200 leerlingen (2014-2015)
227 leerlingen (2013-2014)
250 leerlingen (2012-2013)
266 leerlingen (2011-2012)
276 leerlingen (2010-2011)
259 leerlingen (2009-2010)
271 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jacob Geelstraat 48
1065 VT Amsterdam
telefoon (020) 615 26 97
email huibers.info@askoscholen.nl
website www.huibersschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Huibersschool is een eigentijdse school waar kinderen spelend, lerend en samenwerkend hun talenten ontwikkelen. De school wil de leerlingen laten opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die keuzes durven te maken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg taalspecialist, rekenspecialist, dyslexiespecialist, orthopedagoog, remedial teacher, sociale veiligheid
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week school
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Impuls, het Pluizenbolletje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 45,- (exclusief groep 8 schoolkamp 55 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2019