Westerpark

openbaar | regulier

367 leerlingen (2018-2019)
398 leerlingen (2017-2018)
413 leerlingen (2016-2017)
411 leerlingen (2015-2016)
403 leerlingen (2014-2015)
393 leerlingen (2013-2014)
399 leerlingen (2012-2013)
412 leerlingen (2011-2012)
439 leerlingen (2010-2011)
446 leerlingen (2009-2010)
448 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van Hogendorpplein 11
1051 AX Amsterdam
telefoon (020) 686 01 44
email admin@westerparkschool.nl
website https://westerparkschool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Dependance
Van Hallstraat 621
1051 HE Amsterdam
(020)-6843754

Onderwijs

beschrijving De Westerparkschool is een evenwichtige gemengde buurtschool, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. In het onderwijs leren de kinderen hoe ze zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve en kritische mensen kunnen worden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 8:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:40 (woensdag, vrijdag)
ICT Alle groepen beschikken over computers.
leerlingzorg specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen Engels
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Schatkist, Veilig leren lezen, Humpie Dumpie, Feestneus, Lezen in Beeld, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Pennenstreken, Wereld in getallen, Wijzer door de wereld, Wijzer door de tijd, Wijzer door de natuur,
meer- en hoogbegaafdheid Het Denklab
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen vanaf groep 6, schoolmelk, verplicht douchen na gymles

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers
kosten tso € 2,00 per dag
nso aanbieder BSO de Waterval, Ikke & Zo, Pomydo, Kidtopia, ‘t Lieveheersbeestje, Natuurfontein

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 53,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-08-2019