Slootermeer

openbaar | regulier

310 leerlingen (2017-2018)
337 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
362 leerlingen (2014-2015)
353 leerlingen (2013-2014)
353 leerlingen (2013-2014)
344 leerlingen (2012-2013)
333 leerlingen (2011-2012)
339 leerlingen (2010-2011)
337 leerlingen (2009-2010)
310 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Burgemeester Fockstraat 85
1063 CW Amsterdam
telefoon (020) 613 22 33
email info@slootermeerschool.nl
website www.slootermeerschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Slootermeerschool is een openbare school waar iedereen welkom is. De school tracht bij te dragen aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen. Dit doen zij aan de hand van het bevorderen van het eigenaarschap, betekenisvol- en onderzoekend leren, talentontwikkeling en 21st century skills.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag, vrijdag)
ICT chrombekoos en Ipads in bovenbouw
leerlingzorg De school werkt aan de hand van 9 arrangementen met verscheidende ondersteuning. Er zijn twee IB-ers en twee remedial teachers aanwezig op school.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, National Geographic en Stepping Stone
lesmethoden KIJK!, Veilig leren lezen, Staal, Leeslink, Grip op Lezen, Blits, Alles Telt 'Nieuw', Wijzer door de Tijd, Geobas, Wijzer door Natuur en Techniek, Blink
meer- en hoogbegaafdheid plus- en talentgroepen
taalontwikkeling taalkansklas in groep 3 en 6
brede en/of culturele ontwikkeling Muziek moet je doen!
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden technieklessen, leerlingenraad, taallessen voor ouders

Opvang

nso aanbieder MultiKids, De Kleine Zeester

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 45,- (exclusief schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 08-03-2019