Burgemeester de Vlugt

openbaar | regulier

475 leerlingen (2018-2019)
442 leerlingen (2017-2018)
364 leerlingen (2016-2017)
337 leerlingen (2015-2016)
331 leerlingen (2014-2015)
321 leerlingen (2013-2014)
332 leerlingen (2012-2013)
351 leerlingen (2011-2012)
365 leerlingen (2010-2011)
351 leerlingen (2009-2010)
360 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan de Louterstraat 11
1063 KX Amsterdam
telefoon (020) 613 00 13
email info@devlugtschool.nl
website www.devlugtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving Een levendige openbare basisschool in Amsterdam-Slotermeer waar iedereen welkom is ongeacht zijn/haar achtergrond. Een school waar kansen geboden worden om te ontdekken wie je bent en wat je kunt.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computers in de klas
leerlingzorg Met de intern begeleider kan er gezocht worden naar passende ondersteuning. De logopediste is wekelijks op school aanwezig.
vreemde talen Engels vanaf groep 7, Groove Me
lesmethoden Piramide, LOGO 3000, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Estafette, Nieuwsbegrip, Staal, met Woorden in de Weer, Blink Wereld, Blits, Getal en ruimte jr
meer- en hoogbegaafdheid extra Spaans lessen
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, vakleerkracht drama
burgerschap en sociale veiligheid 21st century skills, Kanjertraining
overige bijzonderheden leerlingenraad, schoolzwemmen in groep 5

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019