Burgemeester de Vlugt

openbaar | regulier

442 leerlingen (2017-2018)
364 leerlingen (2016-2017)
337 leerlingen (2015-2016)
331 leerlingen (2014-2015)
321 leerlingen (2013-2014)
332 leerlingen (2012-2013)
351 leerlingen (2011-2012)
365 leerlingen (2010-2011)
351 leerlingen (2009-2010)
360 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan de Louterstraat 21
1063 KX Amsterdam
telefoon (020) 613 00 13
email info@devlugtschool.nl
website www.devlugtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Burgemeester de Vlugtschool is een openbare school. Een speerpunt van de school is het aanbieden van diverse vakken ten behoeve van de talentontwikkeling van de leerlingen.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computers in de klas
leerlingzorg Met de intern begeleider kan er gezocht worden naar passende ondersteuning. De logopediste is wekelijks op school aanwezig.
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Groove me
lesmethoden Piramide, LOGO 3000, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Estafette, Nieuwsbegrip, Staal, met Woorden in de Weer, Blink Wereld, Blits
meer- en hoogbegaafdheid extra Spaans lessen
brede en/of culturele ontwikkeling dramalessen
burgerschap en sociale veiligheid 21st century skills
overige bijzonderheden leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 45,- (exclusief schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-03-2019