De Burght

openbaar | regulier

493 leerlingen (2016-2017)
502 leerlingen (2015-2016)
505 leerlingen (2014-2015)
513 leerlingen (2013-2014)
522 leerlingen (2012-2013)
519 leerlingen (2011-2012)
519 leerlingen (2010-2011)
526 leerlingen (2009-2010)
508 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Herengracht 34
1015 BL Amsterdam
telefoon (020) 624 69 47
email burght@obsburght.nl
website www.burghtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Herengracht 22
1015 BL Amsterdam
(020)-6200421

Onderwijs

beschrijving De Burght is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. Het onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van het kind en past zich aan de leerbehoeften van het kind aan.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT waar mogelijk online leerstof, ICT leerlijn, Engels onderbouw met digitale methode Ipockets
leerlingzorg intern begeleiders
vreemde talen Engels vanaf groep 1, My discovery Island
huiswerk vanaf bovenbouw in beperkte mate
lesmethoden Veilig leren Lezen, Leeslijn, Staal, Nieuwsbegrip, Pennenstreken, Schrift, Wereld in Getallen, Meander, Brandaan, NatuNiek
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep, Day a Week school
taalontwikkeling tutorlezen
brede en/of culturele ontwikkeling Leonardo da Vinci programma
burgerschap en sociale veiligheid deelname project 'Herdenken en Vieren'
overige bijzonderheden schooltuinen, massageles volgens de Tactycle Rigmassage methode om pesten te voorkomen, dan wel te verminderen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en vrijwilligers
kosten tso € 280,00 per jaar (op basis van 4 weekdagen)
nso aanbieder Brood & Spelen, De Zuyder, Natuurfontein

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 90,- (exclusief Leonardo da Vinci programma 180 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018