Bijlmerdrie

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

75 leerlingen (2018-2019)
81 leerlingen (2017-2018)
84 leerlingen (2016-2017)
95 leerlingen (2015-2016)
100 leerlingen (2014-2015)
114 leerlingen (2013-2014)
126 leerlingen (2012-2013)
141 leerlingen (2011-2012)
157 leerlingen (2009-2010)
158 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Geerdinkhof 685
1103 RP Amsterdam
telefoon (020) 699 72 02
email info@bijlmerdrie.nl
website www.bijlmerdrie.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Bijlmerdrie is een kleine school met een openbare identiteit waar alle kinderen welkom zijn. Ieder kind krijgt een passend onderwijsaanbod en de school gaat hierbij uit van respect, vertrouwen en verdraagzaamheid. Binnen het onderwijs wordt gewerkt met thema's.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (2 combinatieklassen)
groepsgrootte 23
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:25
eindtijd lange dag 14:00
ICT werken met Oefenweb
leerlingzorg bij behoefte aan extra ondersteuning wordt een arrangement op maat gemaakt
vreemde talen Engels vanaf groep 1
bewegingsonderwijs een keer per week gym van vakdocent, gymleerkracht stimuleert het buitenspelen, zwemles in groep 5 en de Bijlmerdrie is een Sportactieve school
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden leerorkest, schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Sam&kids, Partou en Joesboef

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 7 en 8 kamp 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 29-05-2019