Wereldwijs

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

327 leerlingen (2016-2017)
334 leerlingen (2015-2016)
308 leerlingen (2014-2015)
305 leerlingen (2013-2014)
301 leerlingen (2012-2013)
332 leerlingen (2011-2012)
355 leerlingen (2009-2010)
329 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Geerdinkhof 696
1103 RP Amsterdam
telefoon (020) 698 10 78
email wereldwijs@obs-wereldwijs.nl
website www.obs-wereldwijs.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De school wilt zorgen voor onderwijs waar iedereen op zijn of haar manier wijs gaat worden, zijn talenten leert kennen en zich kan ontwikkelen. Dat doen ze door naast het rekenen en taalaanbod te zorgen voor aandacht voor onder andere kunst en cultuur.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:25
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Leerkracht kan extra ondersteuning bieden met advies van de IB-er en bij meer hulp kan er een 'arrangement' opgesteld worden.
lesmethoden Taalverhaal, Wereld in Getallen, Estafette, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Mijn Eigen Handschrift, Wijzer door de Tijd/Wereld/Natuur, Ik en Ko
brede en/of culturele ontwikkeling cultuureducatie, muzikale vorming, dans en drama
religie en rituelen lessen godsdienstige en humanistische vorming
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school, sociale vaardigheidstraining
overige bijzonderheden leerorkest

Opvang

nso aanbieder Partou, Joesboef, Samenkids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 35,- (exclusief schoolreisje 30 euro, schoolkamp groep 8 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel goed (per 08/06/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 25-07-2019