Joop Westerweel

openbaar | regulier

367 leerlingen (2018-2019)
398 leerlingen (2017-2018)
395 leerlingen (2016-2017)
401 leerlingen (2015-2016)
403 leerlingen (2014-2015)
399 leerlingen (2013-2014)
391 leerlingen (2012-2013)
377 leerlingen (2011-2012)
369 leerlingen (2010-2011)
356 leerlingen (2009-2010)
342 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam
telefoon (020) 612 55 39
email m.steverink@joopwesterweelschool.nl
website www.joopwesterweelschool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Westerweel is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland. Het is een alles in 1 school, waarbij onderwijs, kinderopvang en voorschool onder één dak samenwerken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:30-12:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT vier I-pads per groep in de onderbouw, vier Chromebooks groep 3 t/m 8
leerlingzorg specialist hoogbegaafdheid,dyslexieprotocol, samenwerking Ambulante Begeleider, huiswerkbegeleiding, specialist motorische ontwikkeling
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it Easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Kaleidoscoop, VVE thuis, Kleuterplein, Peuterplein, Taal Actief, Veilig leren lezen (de nieuwe Kim-versie), Estafette Lezen, Met woorden in de weer, Pennenstreken, Wereld in Getallen
schakelklas vanaf groep 3
taalontwikkeling methode Woordenschat extra
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleekrachten beeldende vorming, samenwerking muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, internetprotocol
overige bijzonderheden schooltuinlessen, schoolzwemmen in groep 5, deelname straatvoetbaltoernooi, speluitleen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting AKROS
kosten tso € 2,10 per dag (indien strippenkaart mogelijk voor 5 keer 14,45 euro)
nso aanbieder Stichting AKROS

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-08-2019