Joop Westerweel

openbaar | regulier

395 leerlingen (2016-2017)
401 leerlingen (2015-2016)
403 leerlingen (2014-2015)
399 leerlingen (2013-2014)
391 leerlingen (2012-2013)
377 leerlingen (2011-2012)
369 leerlingen (2010-2011)
356 leerlingen (2009-2010)
342 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam
telefoon (020) 612 55 39
email h.haanraadts@joopwesterweelschool.nl
website www.joopwesterweelschool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Westerweel is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland. Het is een alles in 1 school, waarbij onderwijs, kinderopvang en voorschool onder één dak samenwerken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:30-12:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT vier IPads per groep in de onderbouw, vier Chromebooks groep 3 t/m 8
leerlingzorg dyslexieprotocol
vreemde talen Engels alle groepen, Take it Easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Kaleidoscoop, VVE thuis, Kleuterplein, Peuterplein, Taal Actief, Veilig leren lezen (de nieuwe Kim-versie), Estafette Lezen, Met woorden in de weer, Pennenstreken, Wereld in getallen
schakelklas groep 3
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, plusboeken, Denklab, projectenballade
taalontwikkeling methode woordenschat extra
brede en/of culturele ontwikkeling vakleekrachten beeldende vorming, samenwerking muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, internetprotocol, pestprotocol
overige bijzonderheden schooltuinlessen, schoolzwemmen, deelname straatvoetbaltoernooi, speluitleen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) AKROS
kosten tso € 2,10 per dag (indien contract, strippenkaart mogelijk voor 5 keer 14,45 euro)
nso aanbieder AKROS

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018