2e Daltonschool

openbaar | dalton

428 leerlingen (2018-2019)
429 leerlingen (2017-2018)
445 leerlingen (2016-2017)
455 leerlingen (2015-2016)
457 leerlingen (2014-2015)
454 leerlingen (2013-2014)
459 leerlingen (2012-2013)
457 leerlingen (2011-2012)
457 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Willem Witsenstraat 10
1077 AZ Amsterdam
telefoon (020) 229 69 36
email info@2edalton.nl
website www.2edalton.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De 2e Daltonschool is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Het onderwijs is gebaseerd op het Dalton principe, gericht op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze groep 1 t/m 4 11:45-12:45 groep 5 t/m 8 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleiders, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, pedagoog, specialist daltononderwijs
vreemde talen Engels vanaf middenbouw
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Taaljournaal, Wereld in Getallen, Novoskript, Meander, Brandaan, Wijzer door het Verkeer
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week school, wisselklas
taalontwikkeling vakleerkracht Engels
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling daltonochtendactiviteiten, vakleerkracht beeldende vorming

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO- medewerkers
kosten tso € 180,00 per jaar (voor groep 1 en 2, 245 euro vanaf groep 3)
nso aanbieder CompaNanny, Het Kinderhonk, Smallsteps Kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 70,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-08-2019