3e Daltonschool

openbaar | dalton

401 leerlingen (2016-2017)
414 leerlingen (2015-2016)
431 leerlingen (2014-2015)
445 leerlingen (2013-2014)
441 leerlingen (2012-2013)
426 leerlingen (2011-2012)
407 leerlingen (2010-2011)
418 leerlingen (2009-2010)
409 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van Ostadestraat 201-203
1073 TN Amsterdam
telefoon (020) 662 44 80
email directie@derdedalton.nl
website www.derdedalton.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Van Ostadestraat 272
1074 TV Amsterdam
(020)-6766224

Onderwijs

beschrijving De openbare 3e Daltonschool tracht kinderen de basis te bieden waarop ze zich blijvend kunnen ontwikkelen. Goed kunnen rekenen, lezen en schrijven is daarbij belangrijk. Maar ook weten wie je bent en waar je goed in bent. Zij bieden de kinderen daarom ook de kans om hun talenten op het creatieve en het sociale vlak te ontdekken. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving, moeten mensen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zichzelf maar ook voor de ander. Zij leren de kinderen daarom ook om samen te werken, elkaar te helpen en samen verantwoordelijk te zijn voor het eindresultaat. Als basis voor een duurzame samenleving.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT touchscreen in groep 1-2, iPads in groep 3, chromebooks in groep 4-8
leerlingzorg remedial teacher, dyscalculieprotocol
vreemde talen Engels, vanaf groep 5, Take It Easy
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Kleuterplein, Wereld in Getallen, Taal/Spelling in Beeld, Lijn 3, Leeslink, Pennenstreken, Klinkers, Bij de Tijd, Argus Clou, De Blauwe Planeet, Verkeersplein Amsterdam
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsstof tijdens de les
taalontwikkeling dyslexieprotocol
brede en/of culturele ontwikkeling cultuur-coördinator, vakleerkracht van de Muziekschool Amsterdam, methode Zing Zo,
burgerschap en sociale veiligheid methode KiVa

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 2,20 per dag
nso aanbieder Small Steps, De Kleine Wereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,- (exclusief groep 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-06-2018