3e Daltonschool

openbaar | dalton

395 leerlingen (2018-2019)
403 leerlingen (2017-2018)
401 leerlingen (2016-2017)
414 leerlingen (2015-2016)
431 leerlingen (2014-2015)
445 leerlingen (2013-2014)
441 leerlingen (2012-2013)
426 leerlingen (2011-2012)
407 leerlingen (2010-2011)
418 leerlingen (2009-2010)
409 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van Ostadestraat 201-203
1073 TN Amsterdam
telefoon (020) 662 44 80
email directie@derdedalton.nl
website www.derdedalton.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De openbare 3e Daltonschool tracht kinderen de basis te bieden waarop ze zich blijvend kunnen ontwikkelen. Goed kunnen rekenen, lezen en schrijven is daarbij belangrijk. Maar ook weten wie je bent en waar je goed in bent. De school biedt kinderen daarom de kans om hun talenten op het creatieve en het sociale vlak te ontdekken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT touchscreen in groep 1-2, iPads in groep 3, chromebooks in groep 4-8
leerlingzorg orthopedagoog, rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take It Easy
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Kleuterplein, Wereld in Getallen, Lijn 3, Staal, Nieuwsbegrip, Klinkers, Pennenstreken, Bij de tijd, Argus Clou, De Blauwe Planeet, Tussen school en thuis
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, samenwerking met Muziekschool Amsterdam, methode Zing Zo
overige bijzonderheden vanaf groep 6 schooltuinen,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 2,20 per dag
nso aanbieder Smallsteps, De Kleine Wereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 65,- (tweede kind 60 euro, derde kind 55 euro, vierde kind 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-08-2019