Dongeschool

openbaar | regulier

420 leerlingen (2018-2019)
421 leerlingen (2017-2018)
428 leerlingen (2016-2017)
420 leerlingen (2015-2016)
403 leerlingen (2014-2015)
407 leerlingen (2013-2014)
355 leerlingen (2012-2013)
349 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
317 leerlingen (2009-2010)
283 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Dintelstraat 5-7
1078 VN Amsterdam
telefoon (020) 664 12 88
email administratie@dongeschool.nl
website www.dongeschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Dongeschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. Ongeacht afkomst of religieuze overtuiging. In de lessen wordt gewerkt met kerntaken en keuzetaken. Structuur is één van de kernpunten waar de school zich op inzet.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 13:00 (woensdag)
ICT methode Diploma Veilig Internet vanaf groep 5
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, klassenassistent, rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, motorisch remedial teacher
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Schatkist, Ambrasof, Staal, Werkmap Fonemisch bewustzijn, Veilig Leren Lezen, Estafette, Grip op lezen, Leeslink, Wereld in getallen, Pennenstreken, Meander, Brandaan, Nieuws uit de Natuur,
meer- en hoogbegaafdheid Day A Week programma
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen groep 6 en 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmedewerkers van Dongeschool
kosten tso (20 euro voor 10 keer overblijven, 10 euro voor 5 keer overblijven)
nso aanbieder DONS en Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,- (per kind per jaar )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-09-2019