Flevoparkschool

openbaar | regulier

324 leerlingen (2016-2017)
345 leerlingen (2015-2016)
378 leerlingen (2014-2015)
417 leerlingen (2013-2014)
425 leerlingen (2012-2013)
402 leerlingen (2011-2012)
298 leerlingen (2010-2011)
345 leerlingen (2009-2010)
380 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Soembawastraat 61
1095 VX Amsterdam
telefoon (020) 694 25 91
email directie@flevoparkschool.nl
website www.flevoparkschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
Javaplantsoen 17-19
1095 CR Amsterdam
(020)-4686292

Onderwijs

beschrijving De Flevoparkschool is openbaar. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht achtergrond of religie. De school besteedt aandacht aan persoonlijke ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg orthopedagoog, schoolarts, schoolverpleegkundige, zorgcoördinator, schooltandarts
taalontwikkeling individuele taalontwikkeling krijgt specifieke aandacht
overige bijzonderheden deelname Jump In

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers van Partou
kosten tso € 1,00 per dag
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 (32,50 euro voor schoolreisje )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018