Flevoparkschool

openbaar | regulier

282 leerlingen (2018-2019)
266 leerlingen (2017-2018)
324 leerlingen (2016-2017)
345 leerlingen (2015-2016)
378 leerlingen (2014-2015)
417 leerlingen (2013-2014)
425 leerlingen (2012-2013)
402 leerlingen (2011-2012)
298 leerlingen (2010-2011)
345 leerlingen (2009-2010)
380 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Soembawastraat 61
1095 VX Amsterdam
telefoon (020) 694 25 91
email directie@flevoparkschool.nl
website www.flevoparkschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Flevoparkschool is een school die open, toegankelijk en veilig is voor kinderen, medewerkers en ouders. Ieder kind is uniek en van nature nieuwsgierig en leergierig. Het uitgangspunt van het onderwijs is dat de eigenheid van iedere leerling wordt geaccepteerd en hun nieuwsgierigheid wordt benut
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg wanneer er extra ondersteuning nodig is, wordt dit met de ouders besproken of, en zo ja op welke wijze de ondersteuning nodig is. Er kan een arrangement binnen de school of binnen het schoolbestuur aangevraagd worden
lesmethoden Taal Actief, KIJK!
meer- en hoogbegaafdheid Plusklas, Day a week school
taalontwikkeling individuele taalontwikkeling krijgt specifieke aandacht
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden deelname Jump In

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers van Partou
kosten tso € 1,00 per dag (per kind, vanaf het derde kind is het gratis)
nso aanbieder Kolibrie, Moentje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (ouders betalen alleen het schoolreisje, dit bedraagt 32,50 per kind)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 21-08-2019