Holendrechtschool

openbaar | regulier

192 leerlingen (2018-2019)
163 leerlingen (2017-2018)
140 leerlingen (2016-2017)
156 leerlingen (2015-2016)
166 leerlingen (2014-2015)
186 leerlingen (2013-2014)
197 leerlingen (2012-2013)
205 leerlingen (2011-2012)
268 leerlingen (2009-2010)
247 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Holendrechtplein 39-40
1106 LP Amsterdam
telefoon (020) 453 15 49
email directie@obsholendrecht.nl
website www.holendrechtschool.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Holendrechtschool is een openbare school, alle kinderen zijn welkom ongeacht nationaliteit, afkomst of geloof. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag van de leerlingen. De school werkt voor een deel met thematisch onderwijs.
groepsindeling Groep 1 en 2 gecombineerd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 8:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg De school heeft extra handen in de klas door de inzet van onderwijsassistenten. Daarnaast hebben ze de volgende specialisten 1 dagdeel per week in huis: dyslexiespecialist, gedragsspecialist, rekenspecialist, remedial teacher en taalspecialist.
vreemde talen Engels in groep vanaf groep 3
lesmethoden Piramide, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Alles Telt, Pennestreken, Bij de Tijd, Geobas, Kleuterplein, Allesin1, Alles Apart
schakelklas nieuwkomersklas in onder- en bovenbouw
taalontwikkeling Met Woorden in de Weer, Taalplusgroep
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent, zwemles in groep 5 en voor de nieuwkomersklassen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden leerorkest, dans en drama

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 8 schoolkamp 75 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-05-2019