Huizingaschool

openbaar | regulier

249 leerlingen (2018-2019)
249 leerlingen (2017-2018)
251 leerlingen (2016-2017)
236 leerlingen (2015-2016)
254 leerlingen (2014-2015)
257 leerlingen (2013-2014)
260 leerlingen (2012-2013)
260 leerlingen (2011-2012)
249 leerlingen (2010-2011)
245 leerlingen (2009-2010)
253 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jacob Geelstraat 42
1065 VT Amsterdam
telefoon (020) 615 25 23
email info@huizingaschool.nl
website www.huizingaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Huizingaschool is een openbare school waar ieder kind welkom is. De school streeft naar een onderwijsstructuur die rekening houdt met de verschillen tussen de kinderen.
groepsindeling 5 units met ieder mentorgroepen
groepsgrootte
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
middagpauze 12:00
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT tablets vanaf groep 4
leerlingzorg gedragsspecialist, klassenassistent, orthopedagoog, rekenspecialist, remedial teacher
vreemde talen Engels, Take it Easy
lesmethoden Nieuwsbegrip, Estafette, Alles Telt, Met sprongen vooruit
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
overige bijzonderheden schooltuinen vanaf groep 5

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder BSO Groeiwereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2019