Huizingaschool

openbaar | regulier

249 leerlingen (2017-2018)
251 leerlingen (2016-2017)
236 leerlingen (2015-2016)
254 leerlingen (2014-2015)
257 leerlingen (2013-2014)
260 leerlingen (2012-2013)
260 leerlingen (2011-2012)
249 leerlingen (2010-2011)
245 leerlingen (2009-2010)
253 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jacob Geelstraat 42
1065 VT Amsterdam
telefoon (020) 615 25 23
email info@huizingaschool.nl
website www.huizingaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Huizingaschool is een openbare school waar ieder kind welkom is. De school streeft naar een onderwijsstructuur die rekening houdt met de verschillen tussen de kinderen.
groepsindeling 4 units met ieder 3 mentorgroepen
groepsgrootte 48 tot 75 leerlingen per unit, 23 leerlingen per mentorgroep
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:30
middagpauze 12:00
eindtijd lange dag 14:00
ICT tablets met lesmethode Snappet
leerlingzorg Geen concrete informatie over extra ondersteuning in de schoolgids.
vreemde talen Engels, Take it Easy
lesmethoden Nieuwsbegrip, Estafette, Taal/Spelling in beeld, Alles Telt, Met sprongen vooruit
religie en rituelen Aandacht voor feesten van zowel de Nederlandse als andere culturen
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder BSO Groeiwereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (nemen deel aan pilot vanuit de gemeente Amsterdam om via stadspas aan ouderbijdrage te voldoen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-07-2018