Brede School De Kinkerbuurt

openbaar | regulier

354 leerlingen (2016-2017)
344 leerlingen (2015-2016)
329 leerlingen (2014-2015)
330 leerlingen (2013-2014)
321 leerlingen (2012-2013)
314 leerlingen (2011-2012)
308 leerlingen (2010-2011)
299 leerlingen (2009-2010)
309 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Borgerstraat 109
1053 PE Amsterdam
telefoon (020) 612 01 77
email info@kinkerbuurtschool.nl
website www.kinkerbuurtschool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving Brede School De Kinkerbuurt is een openbare buurtschool die alle kinderen uit de buurt kansen wil bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op de school heerst een veilig klimaat en speelt creativiteit een grote rol.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype 5 gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 14:30
ICT digiborden, vier mobiele devices per groep, groep 1 t/m 3 iPads, groep 4 t/m 8 Chromebooks
leerlingzorg de Kleine Klas, Motorische Remedial Teaching
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Groove Me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Taal/Spelling in Beeld, Taalvorming, Taalzee, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Estafette, Leeslink, Nieuwsbegrip, Wereld in Getallen, Rekentuin
schakelklas groep 3
meer- en hoogbegaafdheid Plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming en techniek, Totaal Theater uitvoering (jaarlijks), milieuproject, Muziekatelier, Krakeling, keuzemiddagen, kunstschooldag (groep 8), Taalvorming (voor tekstbeheersing)
religie en rituelen project 'Geloven', bezoek moskee, kerk, tempel en synagoge, viering Suikerfeest
burgerschap en sociale veiligheid anti-pestco├Ârdinatie, Zien!
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen (groep 5), leerlingenraad, samenwerking Talentmakelaars, schoolmelk mogelijk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 260,00 per jaar ( voor 5 dagen per week, 212 euro voor 4 dagen, 164 euro voor 3 dagen, 116 euro voor 2 dagen, 68 euro voor 1 dag)
nso aanbieder Smallsteps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018