OBS IJplein

openbaar | competentiegericht leren

157 leerlingen (2017-2018)
156 leerlingen (2016-2017)
168 leerlingen (2015-2016)
179 leerlingen (2014-2015)
200 leerlingen (2013-2014)
216 leerlingen (2012-2013)
232 leerlingen (2011-2012)
241 leerlingen (2010-2011)
239 leerlingen (2009-2010)
254 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Gedempte Insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam
telefoon (020) 634 10 46
email info@ijpleinschool.nl
website www.ijpleinschool.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De IJpleinschool is een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school heeft tot doel om leerlingen cognitieve en sociale vaardigheden aan te leren, zichzelf uit te dagen en uitgedaagd te worden.
groepsindeling clusters van 1-4 en 5-8 met daarbinnen een jaarklassensysteem (combinatieklas groep 1 en 2)
groepsgrootte 15
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg orthotheek, schooltandarts, Ouder- en Kindadviseur, dyslexieprotocol
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Words and Birds en Take it Easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Taalleesland, Woordenstart, Estafette, Leeslink, Pennenstreken, Pluspunt, Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken, Techniektorens, Blits
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking stg. Wijsneus, aandacht voor toneel, dans, mime, muziek, beeldende kunsten en nieuwe media
burgerschap en sociale veiligheid Jump-in, theaterlessen in eigen theater
overige bijzonderheden techniekles, bibliotheek, leercarrousel, schooltuinen, schoolzwemmen (groep 5)

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Combiwel
kosten tso € 2,75 per dag (strippenkaart nodig)
nso aanbieder Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 52,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-05-2018