1e Montessorischool De Wielewaal

openbaar | montessori

270 leerlingen (2018-2019)
288 leerlingen (2017-2018)
290 leerlingen (2016-2017)
304 leerlingen (2015-2016)
294 leerlingen (2014-2015)
284 leerlingen (2013-2014)
280 leerlingen (2012-2013)
268 leerlingen (2011-2012)
263 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Corellistraat 1
1077 HA Amsterdam
telefoon (020) 673 61 93
email info@eerstemontessori.nl
website www.eerstemontessori.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs op een Montessorischool tracht individueel – en ontwikkelingsgericht te zijn. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen een natuurlijke drang tot zelfontplooiing hebben. Zij worden zelfstandiger in hun ontwikkeling en kunnen steeds meer verantwoordelijkheid aan. De gevleugelde Montessori-uitspraak hierbij is “help mij het zelf te doen”
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digibord in elke klas, twee computers en twee iPads per klas (onderbouw), drie computers, twee laptops en twee iPads per klas (middenbouw), vier computers, twee laptops en twee iPads per klas (bovenbouw)
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
lesmethoden Spelling in Beeld, Rekenrijk, Leeslijn, TaalDoen, Nieuwsbegrip, projecten van IPC leerplan
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoördinator, vakleerkracht beeldende vorming, samenwerking Muziekschool Amsterdam
overige bijzonderheden documentatiecentrum, schooltuinen, schoolbibliotheek, Kunstschooldag, klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Eetclub
kosten tso € 440,00 per jaar (halfjaarlijkse inning middels acceptgiro voor 220 euro)
nso aanbieder CompaNanny Bachzaal, Kleintje Zuid, Oya's Childcare

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 100,- (inclusief boeken voor de bibliotheek, ICT-hulpmiddelen, feestdagen, uitstapjes, exclusief groep 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 21-08-2019