1e Montessorischool De Wielewaal

openbaar | montessori

290 leerlingen (2016-2017)
304 leerlingen (2015-2016)
294 leerlingen (2014-2015)
284 leerlingen (2013-2014)
280 leerlingen (2012-2013)
268 leerlingen (2011-2012)
263 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Corellistraat 1
1077 HA Amsterdam
telefoon (020) 673 61 93
email directie@eerstemontessori.nl
website www.eerstemontessori.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs op een Montessorischool tracht individueel – en ontwikkelingsgericht te zijn. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen een natuurlijke drang tot zelfontplooiing hebben. Zij worden zelfstandiger in hun ontwikkeling en kunnen steeds meer verantwoordelijkheid aan. Ieder kind is dus een individu met een eigen karakter. Een volwassene heeft als taak het kind te helpen en te stimuleren verder te komen in zijn of haar ontwikkeling, op het hoogste niveau dat voor dat kind haalbaar is. De gevleugelde Montessori-uitspraak hierbij is “help mij het zelf te doen”
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 30
roostertype regulier, maar in de praktijk continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digibord in elke klas, twee computers en twee iPads per klas (onderbouw), drie computers, twee laptops en twee iPads per klas (middenbouw), vier computers, twee laptops en twee iPads per klas (bovenbouw)
leerlingzorg Ouder- en kindadviseur, psycholoog, begeleider passend onderwijs
lesmethoden Spelling in Beeld, Rekenrijk, Leeslijn, TaalDoen, Nieuwsbegrip, projecten van International Primary Curriculum
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoördinator, vakleerkracht beeldende vorming
overige bijzonderheden documentatiecentrum, schooltuinen, schoolbibliotheek, Kunstschooldag, klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Eetclub: vrijwilligers en coördinatoren
kosten tso € 440,00 per jaar (halfjaarlijkse inning middels acceptgiro voor 220 euro)
nso aanbieder CompaNanny, Kleintje Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 100,- (inclusief boeken voor de bibliotheek, ICT-hulpmiddelen, feestdagen, uitstapjes, exclusief groep 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-06-2018