2e Montessorischool Het Winterkoninkje

openbaar | montessori

372 leerlingen (2018-2019)
390 leerlingen (2017-2018)
391 leerlingen (2016-2017)
400 leerlingen (2015-2016)
411 leerlingen (2014-2015)
420 leerlingen (2013-2014)
409 leerlingen (2012-2013)
399 leerlingen (2011-2012)
416 leerlingen (2010-2011)
392 leerlingen (2009-2010)
384 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hasebroekstraat 113
1053 CS Amsterdam
telefoon (020) 618 85 63
email info@winterkoninkje.nl
website www.winterkoninkje.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Dependance
Jan Pieter Heijestraat 45
1053 GK Amsterdam
(020)-6831158

Onderwijs

beschrijving De 2e Montessorischool Het Winterkoninkje is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met Montessori onderwijs: zelf doen en zelf leren, met zorg en respect voor de ander.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onderbouw: 20, middenbouw: 28, bovenbouw: 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digitaal schoolbord midden- en bovenbouw
leerlingzorg Ouder- en kindadviseur, schoolbegeleidingsdienst, Zien in de Klas, dyslexieprotocol
vreemde talen Engels in groep 6,7 en 8, Let's do it
lesmethoden Leeslijn, RekenZeker, Taal-Doen, Nieuwsbegrip, Da Vinci, Connectlezen
meer- en hoogbegaafdheid Denklab/M3 voor leerlingen die door hun intelligentie op een andere manier leren
bewegingsonderwijs onderbouw: twee keer per week gym en midden-en bovenbouw krijgen les van een vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling twee vakdocenten beeldende vorming. Cultureel onderwijs op het gebied van muziek, dans, museumbezoek en beeldende kunst.
religie en rituelen in april viering Montessoridag voor alle kinderen
burgerschap en sociale veiligheid montessorimethode gericht op kosmisch onderwijs en opvoeding
overige bijzonderheden schooltuinen, schaaklessen in groep 5 gegeven door schaakmeester

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Lunchen op School (LoS)
kosten tso € 1,85 per dag (Voor incidentele(af en toe) overblijf is het tarief €2,35 per kind per keer. Het inschrijfgeld is €6,00 per kind. )
nso aanbieder Kinderopvang Compagnie

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,- (30 euro wanneer kind gestart is na 1-1 2019, exclusief schoolreis 40 tot 110 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 09-07-2019