7e Montessori

openbaar | montessori

497 leerlingen (2018-2019)
491 leerlingen (2017-2018)
491 leerlingen (2016-2017)
498 leerlingen (2015-2016)
494 leerlingen (2014-2015)
485 leerlingen (2013-2014)
493 leerlingen (2012-2013)
503 leerlingen (2011-2012)
486 leerlingen (2010-2011)
456 leerlingen (2009-2010)
445 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nachtwachtlaan 35
1058 EB Amsterdam
telefoon (020) 683 66 46
email info@7emontessori.nl
website www.7emontessori.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De 7e Montessori school is een openbare school gericht op het montessorionderwijs. De school is ervan overtuigd dat ieder kind wíl leren en de leerkrachten spelen in op de nieuwsgierigheid van de leerlingen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid
lesmethoden Taal Doen!, Rekenrijk, Goed gelezen, Davinci, Wijzer door de tijd, Nieuwsbegrip, Blits
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verrijkingsstof
bewegingsonderwijs midden- en bovenbouw gym door vakdocent, onderbouw speellokaal voor spel en gymles
brede en/of culturele ontwikkeling Muziek Talent Express
overige bijzonderheden schooltuinen, natuur- en milieueducatie, schoolorkest en schoolkoor

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) schoolcoördinator
nso aanbieder CompaNanny

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 59,- (vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit ouderfonds en activiteitefonds)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 26-09-2019