14e Montessorischool De Jordaan

openbaar | montessori

419 leerlingen (2016-2017)
421 leerlingen (2015-2016)
436 leerlingen (2014-2015)
444 leerlingen (2013-2014)
426 leerlingen (2012-2013)
415 leerlingen (2011-2012)
436 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Elandsstraat 99
1016 RX Amsterdam
telefoon (020) 623 99 00
email directie@14e-montessori.nl
website www.14e-montessori.nl/
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Jordaan is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. In het onderwijs staat de individuele ontwikkeling van de kinderen centraal, op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 11:30 - 12:30 (onderbouw), 12:30 - 13:30 (bovenbouw)
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT internetprotocol, alle groepen beschikken over digibord
leerlingzorg De school biedt het arrangement van de Kleine Klas en een begeleider passend onderwijs.
huiswerk vanaf groep 7
lesmethoden Alles Telt, Nieuwsbegrip XL, Janson
meer- en hoogbegaafdheid De Bovenkamer, bouwversnelling mogelijk
brede en/of culturele ontwikkeling Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO)
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Jordaan
kosten tso € 20,00 (voor 8 keer overblijven)
nso aanbieder Brood en Spelen Groep, Luna

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 125,- (20 euro schoolreis onderbouw, 80 euro schoolreis bovenbouw)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018