16e Montessorischool Gaasperdam

openbaar | montessori

116 leerlingen (2018-2019)
126 leerlingen (2017-2018)
190 leerlingen (2016-2017)
169 leerlingen (2015-2016)
188 leerlingen (2014-2015)
188 leerlingen (2013-2014)
193 leerlingen (2012-2013)
187 leerlingen (2011-2012)
165 leerlingen (2009-2010)
158 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Vreeswijkpad 6
1106 DV Amsterdam
telefoon (020) 696 32 62
email directie@16montessori.nl
website www.16montessori.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De 16e Montessori school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met Montessori onderwijs: er wordt uitgegaan van het kind en de behoefte van het kind om te ontdekken, te leren en zich te ontwikkelen.
groepsindeling leerstofjaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:25
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de IB-er, de schooldirecteur, de ouder-kind adviseur en eventueel externe specialisten. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft maakt het ondersteuningsteam een 'arrangement' op maat.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
lesmethoden Onderbouwd, Alles Telt, Woordbouw, Taal Actief, Humpie Dumpie, Leeslijn, Nieuwsbegrip, Taalzee, Rekentuin
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden NME (natuur- en milieu educatie), schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Partou, Kinderservie hotel Gein, Smallsteps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 35,- (exclusief schoolreis 30 euro en kamp groep 7/8 90 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 15/07/2019)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-09-2019