Narcis-Querido

openbaar | regulier

175 leerlingen (2018-2019)
185 leerlingen (2017-2018)
190 leerlingen (2016-2017)
218 leerlingen (2015-2016)
245 leerlingen (2014-2015)
252 leerlingen (2013-2014)
259 leerlingen (2012-2013)
275 leerlingen (2011-2012)
298 leerlingen (2010-2011)
315 leerlingen (2009-2010)
315 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan den Haenstraat 41
1055 WC Amsterdam
telefoon (020) 684 74 24
email info@narcisquerido.nl
website www.narcisquerido.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Narcis-Querido is een buurtgerichte en vreedzame school waar veel aandacht is voor elkaar, men kent en ziet elkaar. De school zet zich in voor breinvriendelijk onderwijs, gebaseerd op de principes: focus, herhalen, voortbouwen, creatie, emotie en zintuiglijk rijk.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (onderbouw en bovenbouw)
groepsgrootte 18
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digiborden, drie Chromebooks per groep, tablets in de onderbouw
leerlingzorg
vreemde talen Engels vanaf groep 1, methode Groove me vanaf groep 5
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal en Spelling in beeld, Pluspunt, Rekentuin, Met woorden in de weer, Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken,
taalontwikkeling methode Taalzee
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden bliksemstage (groep 7 en 8), schooltuinen, schoolzwemmen, sportieve en creatieve activiteiten na lestijd

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) zelf georganiseerd door Narcis-Querido
kosten tso € 7,00 per week (maandkaart 24 euro)
nso aanbieder Parvaneh

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (kinderen die na de kerstvakantie op school komen betalen 25 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-08-2019