Nellestein

openbaar | dalton

335 leerlingen (2018-2019)
346 leerlingen (2017-2018)
376 leerlingen (2016-2017)
348 leerlingen (2015-2016)
344 leerlingen (2014-2015)
347 leerlingen (2013-2014)
363 leerlingen (2012-2013)
345 leerlingen (2011-2012)
329 leerlingen (2009-2010)
333 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Leksmondplein 31
1108 EL Amsterdam
telefoon (020) 696 45 63
email info@nellestein.nl
website www.nellestein.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Nellestein is een openbare basisschool, dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Nellestein legt de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Het onderwijs is gebaseerd op het Daltononderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT computers en chromebooks in de klas
leerlingzorg Op de Nellestein werken ze met drie verschillende niveaus van zorg. Zorg Niveau 1: algemene zorg op groepsniveau. Zorg Niveau 2: extra zorg. Zorgniveau 3: Speciale zorg.
lesmethoden Taal in Beeld, Spelling in Beeld, LOGO 3000, Kleuterplein, Picto-lezen, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Meander, Brandaan, Wizwijs, Naut
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 5 schoolzwemmen
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Smallsteps
kosten tso € 1,90 per dag (maandelijkse incasso)
nso aanbieder Smallsteps intern, Amigos

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 15,- (exclusief schoolreis 35 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-05-2019