Nicolaas Maes

openbaar | regulier

482 leerlingen (2014-2015)
440 leerlingen (2013-2014)
442 leerlingen (2012-2013)
439 leerlingen (2011-2012)
449 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Floris Versterstraat 10-11
1058 JL Amsterdam
telefoon (020) 820 11 24
email info@nicolaasmaes.nl
website nicolaasmaes.nl/
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Cornelis Krusemanstraat 10
1075 NL Amsterdam
(020) 8204438

Onderwijs

beschrijving Uitgangspunt van de school is dat ‘uit ieder kind gehaald moet worden wat erin zit’, zowel op cognitief als op motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleiders, remedial teachers
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Groove Me en Bubbles
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Taal in Beeld, Handschrift, Pluspunt, Ontdekplek (Techniek)
taalontwikkeling School maakt gebruik van tutoren
brede en/of culturele ontwikkeling aandacht voor muziek, dans, drama, beeldende vorming, literaire vorming, audiovisueel/ nieuwe media en cultureel erfgoed, vakleerkracht beeldende vorming
burgerschap en sociale veiligheid Ravensbrückmonument geadopteerd en hieraan herdenkingsdienst gekoppeld
overige bijzonderheden Techniek als vak, klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfhulp
kosten tso € 180,00 per jaar (per kind)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 80,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2018