Nicolaas Maes

openbaar | regulier

386 leerlingen (2018-2019)
406 leerlingen (2017-2018)
494 leerlingen (2016-2017)
501 leerlingen (2015-2016)
482 leerlingen (2014-2015)
440 leerlingen (2013-2014)
442 leerlingen (2012-2013)
439 leerlingen (2011-2012)
449 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Nicolaas Maesstraat 124-126
1071RH Amsterdam
telefoon (020) 820 11 24
email info@nicolaasmaes.nl
website nicolaasmaes.nl/
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Nicolaas Maes is een openbare basisschool die open staat voor alle kinderen. Op de Nicolaas Maes leren de kinderen met hoofd, handen en hart. De school wil kinderen laten leren voor het leven. Belangstelling, acceptatie en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, kinderen en ouders achten zij van groot belang om voor kinderen een wereld te creƫren waarin zij zich veilig voelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT aanwezigheid tablets vanaf groep 4
leerlingzorg remedial teacher, taalspecialist, dyslexiespecialist, rekenspecialist, gedragsspecialist, specialist hoogbegaafdheid, muziektherapeut, autisme protocol
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Big English
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Taal in Beeld, Pennenstreken, Pluspunt, Kleuterplein
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week school
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, keuzevakken, toneellessen, dramalessen, schoolconcerten
burgerschap en sociale veiligheid onderzoekend leren, kanjertraining
overige bijzonderheden klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmedewerkers
kosten tso € 220,00 per jaar

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 90,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019