Pieter Jelles Troelstraschool

openbaar | kunstmagneet, met zowel een jaargroep- als een montessori-afdeling

666 leerlingen (2018-2019)
686 leerlingen (2017-2018)
679 leerlingen (2016-2017)
663 leerlingen (2015-2016)
703 leerlingen (2014-2015)
688 leerlingen (2013-2014)
694 leerlingen (2012-2013)
647 leerlingen (2011-2012)
676 leerlingen (2010-2011)
666 leerlingen (2009-2010)
646 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam
telefoon (020) 613 52 96
email info@troelstraschool.nl
website www.troelstraschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Pieter Jelles Troelstraschool is een openbare school. Het onderwijs is ingericht volgens het kunstmagneet concept: de school besteedt veel aandacht aan kunstzinnige vakken. De school heeft ook een Montessori- en jaargroeponderwijs.
groepsindeling jaarklasdafdeling: groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen, Montessoriafdeling: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte jaargroepafdeling: 25 Montessoriafdeling: 27
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
middagpauze 30 minuten
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg zorgbreedteoverleg
schakelklas in groep 3
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, Leerlab
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling toneelles, dansles, theaterbezoek, vakleerkracht muziek
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl, Taakspel
overige bijzonderheden schoolzwemmen, schooltuinen en mindfulness

Opvang

nso aanbieder Stichting Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 33,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-10-2019