De Waterkant

openbaar | dalton

300 leerlingen (2017-2018)
303 leerlingen (2016-2017)
316 leerlingen (2015-2016)
328 leerlingen (2014-2015)
343 leerlingen (2013-2014)
338 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
321 leerlingen (2009-2010)
283 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bilderdijkpark 18
1052 SC Amsterdam
telefoon (020) 612 01 22
email info@dewaterkant.net
website www.dewaterkant.net
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Waterkant is een openbare school voor daltononderwijs en toegankelijk voor alle kinderen. De school is een leer- en werkgemeenschap in het klein en streeft naar optimale leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT project Beeld en Geluid, vier werkstations per groep, tablets en laptops in de onderbouw
leerlingzorg protocol leesproblemen en dyslexie
vreemde talen Engels groep 5 t/m 8, Hello World
lesmethoden Schatkist, Veilig Leren Lezen, Estafette, Lezen in Beeld, Staal, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Natuniek, Wijzer door de tijd, Hier en daar, Laat maar zien, ZingZo
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, kunstschooldag, gitaarles, cultuureducatie, Artisles, Daltondagen, kunstschooldag, samenwerking De Krakeling en Muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, project mediawijsheid
overige bijzonderheden klassenouders, takentijd, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 1,00 per dag
nso aanbieder Kidtopia, Smallsteps Bilderdijkpark, ASV Bilderdijkpark, Kinderopvang De Liefde, Wereldkids, Combiwel, Combiwel voor kinderen Kindcentrum de Potgieter

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 70,- (per kind per jaar incl. schoolreis, groep 8 40 euro excl. schoolkamp 110 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018