De Waterkant

openbaar | dalton

278 leerlingen (2018-2019)
300 leerlingen (2017-2018)
303 leerlingen (2016-2017)
316 leerlingen (2015-2016)
328 leerlingen (2014-2015)
343 leerlingen (2013-2014)
338 leerlingen (2012-2013)
323 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
321 leerlingen (2009-2010)
283 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bilderdijkpark 18
1052 SC Amsterdam
telefoon (020) 612 01 22
email info@dewaterkant.net
website www.dewaterkant.net
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Waterkant is een openbare school voor daltononderwijs en toegankelijk voor alle kinderen. De school is een leer- en werkgemeenschap in het klein en streeft naar optimale leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen en groep 4 en 5 gemengd
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT chromebooks vanaf groep 3, computers, I-pads
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, klassenassistent, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
vreemde talen Engels groep 5 t/m 8, Hello World
lesmethoden Lijn 3, Estafette, Lezen in Beeld, Staal, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Tussen school en thuis, ZingZo, Laat maar zien
schakelklas vanaf groep 3
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, project Beeld en Geluid, kunstschooldag, gitaarles, Artisles, Daltondagen, samenwerking Muziekschool Amsterdam
religie en rituelen zomerfeest
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, project mediawijsheid
overige bijzonderheden klassenouders, takentijd, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 1,00 per dag
nso aanbieder Kidtopia, Smallsteps Bilderdijkpark, ASV Bilderdijkpark, Kinderopvang De Liefde, Wereldkids, Combiwel, Combiwel voor kinderen Kindcentrum de Potgieter

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 70,- (groep 8 40 euro excl schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-08-2019