Brede School de Zeeheld

openbaar | regulier

279 leerlingen (2018-2019)
284 leerlingen (2017-2018)
283 leerlingen (2016-2017)
262 leerlingen (2015-2016)
230 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
174 leerlingen (2012-2013)
150 leerlingen (2011-2012)
137 leerlingen (2010-2011)
108 leerlingen (2009-2010)
108 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Roggeveenstraat 14
1013 PV Amsterdam
telefoon (020) 344 50 60
email info@dezeeheld.nl
website www.bredeschoolzeeheldenbuurt.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Zeeheld is een Alles in 1 school waar kinderen opvang en onderwijs aangeboden krijgen. Het onderwijs is gefocust op het ondernemen en samenwerken. De school helpt kinderen om hun interesses en talenten te ontdekken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 7 en 8 combiklas, groep 3 t/m 6 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT programmeren methode Bomberbot, mediawijsheid methode Kidsweek in de Klas, Ipads in de kleutergroepen, groepen 3 en groep 6 werken op Chromebooks
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, fysiotherapeut, spelagoog
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it easy en Groove me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Peuterplein, Kleuterplein, Pennenstreken, Estafette, Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Staal, Wereld in Getallen, Rekentuin, Naut, Meander, Brandaan, Geobas, Blits, Techniektorens, Zing Zo, Laat maar zien
meer- en hoogbegaafdheid TASC model, Denklab, Pittige Plustorens
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling project burgerschapsvorming, BEVO, samenwerking Concertgebouw, natuurexcursie
religie en rituelen leerlijnen over religies
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden Jump-in voedingsbeleid, schoolmelk mogelijk, schooltuinen, SPRET-dag, opvang mogelijk voor peuters

Opvang

nso aanbieder Akros

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 56,- (exclusief kamp wordt deels betaald)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 21-08-2019