De Roos

openbaar | regulier

154 leerlingen (2018-2019)
166 leerlingen (2017-2018)
184 leerlingen (2016-2017)
185 leerlingen (2015-2016)
187 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
182 leerlingen (2012-2013)
165 leerlingen (2011-2012)
182 leerlingen (2010-2011)
187 leerlingen (2009-2010)
190 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam
telefoon (020) 612 22 66
email directeur@obs-deroos.nl
website www.obs-deroos.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Roos is een openbare school, voor ieder kind, ongeacht zijn of haar afkomst of geloof. Op de Roos staat de gehele ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal, gericht op aandacht, begeleiding en groei.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT Chromebooks aanwezig
leerlingzorg
vreemde talen Engels vanaf groep 5
lesmethoden Piramide, Lijn 3, Staal, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Alles Telt, Pennenstreken, IPC,
schakelklas aanwezig
taalontwikkeling Prisma Project
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten beeldende vorming en muziek, theaterbezoek, cultuurcoƶrdinator, donderdagmiddagcircuit
overige bijzonderheden leerlingenraad, schooltuinen, klassenouders, stadswandeling,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) AKROS
nso aanbieder AKROS

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (voor groep 7 en 8 125 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-08-2019