De Rozemarn

openbaar | kunstmagneet

294 leerlingen (2018-2019)
273 leerlingen (2017-2018)
294 leerlingen (2016-2017)
306 leerlingen (2015-2016)
301 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
305 leerlingen (2012-2013)
305 leerlingen (2011-2012)
298 leerlingen (2009-2010)
294 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Huntum 16
1102 JA Amsterdam
telefoon (020) 696 57 52
email info@derozemarn.nl
website www.derozemarn.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Rozemarn is een openbare school en staat open voor alle kinderen. Het is een Kunstmagneetschool en een sportactieve school; een school waarin dans, muziek en drama ook gebruikt worden om de taal, de algemene ontwikkeling en talenten van de kinderen te ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Als er extra ondersteuning nodig is wordt er samen met de intern begeleider een arrangement opgesteld. De school heeft de volgende specialisten in huis: gedragsspecialist, onderwijsspecialist, rekenspecialist, taalspecialist, logopediste en motorische remedial teachers.
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Hello World
lesmethoden Ik en Ko, Veilig leren lezen, Estafette, Lezen in Beeld, Pennenstreken, Wereld in getallen, Taal in beeld, Wijzer, Blits
taalontwikkeling verteltassen
bewegingsonderwijs gym door vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling Muziek moet je doen, Culturele en kunstzinnige vorming binnen en buiten de school
burgerschap en sociale veiligheid Kwink, Grip op de groep, Lentekriebels
overige bijzonderheden Jump In, leerlingenraad, schooltuinen, taalcursus voor ouders

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 8 kamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-05-2019