Olympia

openbaar | regulier

290 leerlingen (2014-2015)
299 leerlingen (2013-2014)
297 leerlingen (2012-2013)
302 leerlingen (2011-2012)
300 leerlingen (2010-2011)
293 leerlingen (2009-2010)
281 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Stadionkade 113
1076 BN Amsterdam
telefoon (020) 471 22 65
email info@olympiaschool.nl
website www.olympiaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Agamemnonstraat 44
1076 LW Amsterdam
(020)-4702165

Onderwijs

beschrijving Respect is op de Olympia een rode draad. Motto: niet apart,maar samen. Accent op Kunst, Cultuur en Sport.
groepsindeling Groep 1/2 gemengd. Groep 3 t/m 8: jaarklassen en combi's waar noodzakelijk
groepsgrootte 22
roostertype onbekend
leerlingzorg Naast reguliere zorg ook logopedie/fysiotherapie (screening + behandeling. Schoolmaatschappelijkwerker, reguliere multidisciplinaire zorgbreedte overleg en een schooltandarts (2 keer per jaar)

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 53,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018