Olympia

openbaar | regulier

308 leerlingen (2018-2019)
301 leerlingen (2017-2018)
292 leerlingen (2016-2017)
263 leerlingen (2015-2016)
290 leerlingen (2014-2015)
299 leerlingen (2013-2014)
297 leerlingen (2012-2013)
302 leerlingen (2011-2012)
300 leerlingen (2010-2011)
293 leerlingen (2009-2010)
281 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Stadionkade 113
1076 BN Amsterdam
telefoon (020) 471 22 65
email info@olympiaschool.nl
website www.olympiaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Agamemnonstraat 44
1076 LW Amsterdam
(020)-4702165

Onderwijs

beschrijving De Olympiaschool is een basisschool waar goed onderwijs voorop staat. Het is een buurtschool. De school staat midden in de lokale omgeving en zijn verbonden met de mensen die om ons heen wonen en werken. Het klimaat op school is veilig, vrolijk en aandachtig: open naar elkaar, naar ouders en naar de mensen met wie er wordt samengewerkt. De school werkt met moderne leermiddelen, die met zorg wordt uitgekozen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 8:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT gebruik van iPads, aanwezigheid digibord
leerlingzorg rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen vanaf groep 1
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek, cultuurlessen
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) samenwerking TSO Olympiaschool
nso aanbieder DONS kinderopvang, WoestZuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 70,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019