De Weidevogel

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

196 leerlingen (2014-2015)
206 leerlingen (2013-2014)
214 leerlingen (2012-2013)
219 leerlingen (2011-2012)
214 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Dorpsweg Ransdorp 31
1028 BK Amsterdam
telefoon (020) 490 44 15
email info@obsdeweidevogel.nl
website www.obsdeweidevogel.nl/
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving Open overleg, goede collegiale verhoudingen en respect voor verschillende levensbeschouwingen zijn kenmerkende belangrijke factoren voor de school.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 09:00
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker
vreemde talen engels, bovenbouw
brede en/of culturele ontwikkeling keuze uit kunstprojecten Stichting Educatieve Projecten (SEP), werkgroep 'Kultuur en Ontspanning' zet kunst programma's op
burgerschap en sociale veiligheid burgerschapsactiviteiten in les, deelname kinderen training sociale vaardigheden via GGZ Mentrum mogelijk
overige bijzonderheden keuken, schoolbibliotheek, kaleidoscoop methode in kleuterklassen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso € 185,00 per jaar (per kind, incidenteel overblijven ook mogelijk)
nso aanbieder Compagnie, Tinteltuin, Koetje Boe, Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 80,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018