Brede Daltonschool de Meer

openbaar | dalton

497 leerlingen (2016-2017)
493 leerlingen (2015-2016)
475 leerlingen (2014-2015)
452 leerlingen (2013-2014)
473 leerlingen (2012-2013)
459 leerlingen (2011-2012)
477 leerlingen (2010-2011)
467 leerlingen (2009-2010)
448 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres van 't Hofflaan 50
1097 EP Amsterdam
telefoon (020) 694 57 00
email info@daltonschooldemeer.nl
website www.daltonschooldemeer.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Dependance
Galileïplantsoen 37
1098 LW Amsterdam
(020)-4634844

Onderwijs

beschrijving Brede Basisschool de Meer is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht afkomst en religie. Het onderwijs is gebaseerd op het dalton principe, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid staan hierbij centraal.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT er zijn Chroombooks en I-pads aanwezig
leerlingzorg internbegeleider, zorgco├Ârdinatie, schoolarts
vreemde talen engels, The Team en Groove Me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Taal op maat, Schatkist, Veilig leren lezen, Estafette, Leeslijn, Nieuwsbegrip, Handschrift, Schrijfdans, Wereld in Getallen, Bij de tijd, Land in zicht, Leefwereld in vogelvlucht, Blitz
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep
burgerschap en sociale veiligheid humanistisch vormingsonderwijs, Sociaal Emotionele Ontwikkeling, BRINK

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Beukelseberg
nso aanbieder De Beukelseberg

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018