De Vier Windstreken

openbaar | regulier

347 leerlingen (2014-2015)
356 leerlingen (2013-2014)
374 leerlingen (2012-2013)
379 leerlingen (2011-2012)
377 leerlingen (2010-2011)
370 leerlingen (2009-2010)
380 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Parlevinker 11
1034 PX Amsterdam
telefoon (020) 631 35 92
email info@obsvierwindstreken.nl
website www.obsvierwindstreken.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De school tracht kinderen de kans te geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. De school vindt dat ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groepen 1 t/m 8 jaarklassen (2 combinatieklassen)
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg schoolmaatschappelijk werker, logopediste, intern begeleiders, remedial teacher
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Real English
huiswerk ja vanaf groep 6 ( daarvoor alleen wanneer achterstand), hulp ouders gewenst
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Goed Gelezen, Woorde in de Weer, Nieuwsbegrip, Pennestreken, Wereld in Getallen, Taalactief, Tijdstip, Geobas, Wijzer door Natuur en Techniek
meer- en hoogbegaafdheid extra ontwikkelingsopdrachten
taalontwikkeling leesproject 'Overstap'
brede en/of culturele ontwikkeling methode Muziek in de Basisschool, jaarlijks terugkerend muziekproject
religie en rituelen viering Sint Maarten
overige bijzonderheden deelname jump in programma, vakleerkracht gymnastiek, bovenbouw heeft voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. alcohol en drugs, vandalisme en vuurwerk, schoolmelk mogelijk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmoeders
kosten tso (tso is gratis)
nso aanbieder Compagnie, De Banne, De Kwabbernoot, 't Piratenschip, Parlevinker

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 23,- (per jaar voor eerste kind, 42 euro voor twee kinderen, 55 euro voor drie of meer kinderen, excl. 25 euro schoolreisje )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018