11e Montessorischool Boven 't IJ

openbaar | montessori

597 leerlingen (2017-2018)
558 leerlingen (2016-2017)
537 leerlingen (2015-2016)
508 leerlingen (2014-2015)
483 leerlingen (2013-2014)
416 leerlingen (2012-2013)
406 leerlingen (2011-2012)
369 leerlingen (2010-2011)
355 leerlingen (2009-2010)
346 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kampina 5
1025 DD Amsterdam
telefoon (020) 637 11 94
email info@montessori-boventij.nl
website www.montessori-boventij.nl
bestuur Innoord

Dependance
Azaleastraat 21
1032 BT Amsterdam
(020) 634 17 26

Onderwijs

beschrijving De 11e Montessori school wil, samen met de ouders, het kind ondersteunen in de ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. De school werkt met Montessori onderwijs: het kind heeft recht op onderwijs en opvoeding die beiden gericht zijn op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig mens te worden. Een mens ook, die zichzelf kan zijn.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, tussenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15/14:15 (woensdag, vrijdag)
ICT computers en digiborden aanwezig, ICT-coördinator
leerlingzorg remedial teacher, orthotheek
vreemde talen Engels bovenbouw
lesmethoden Blits
meer- en hoogbegaafdheid expertise in huis
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurplan, kunstschooldag
burgerschap en sociale veiligheid methode Goed Gedaan, Zien!
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen (groep 5)

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting TOM
nso aanbieder Ayla, De Tinteltuin (Stadshoeve), Partou (Stravaganza en De Geheime Tuin), Kids Actief, De Morgenstond

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 30,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 12-05-2018