De Krijtmolen

openbaar | regulier

221 leerlingen (2017-2018)
219 leerlingen (2016-2017)
256 leerlingen (2015-2016)
274 leerlingen (2014-2015)
299 leerlingen (2013-2014)
310 leerlingen (2012-2013)
293 leerlingen (2011-2012)
285 leerlingen (2010-2011)
292 leerlingen (2009-2010)
324 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Molenwijk 8
1035 EE Amsterdam
telefoon (020) 631 15 60
email info@obsdekrijtmolen.nl
website www.obsdekrijtmolen.nl
bestuur Innoord

Onderwijs

beschrijving De Krijtmolen bereidt kinderen voor op een toekomst waarin ondernemen, onderzoeken en samenwerken belangrijk zijn. Het doel van het onderwijs is om ieder kind zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te laten zijn.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 27
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
ICT Chromebooks en tablets aanwezig, iedere klas heeft twee computers en een digibord of touchscreen
leerlingzorg samenwerking met ABC (schoolbegeleidingsdienst), zorgcoördinator, samenwerking met het dyslexiecentrum, Ouder- en Kindadviseur, schoolarts, schooltandarts
vreemde talen Engels alle groepen, Take it Easy
huiswerk ja, vanaf groep 7
lesmethoden Ik en Ko, Wereld in Getallen 4, Spelling op maat, Taal op maat, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Schrift, De Blauwe Planeet, Speurtocht
brede en/of culturele ontwikkeling kunstkijkdag, vakleerkracht muziekschool
burgerschap en sociale veiligheid gedrag- en pestprotocol, vreedzame school
overige bijzonderheden deelname Jump in programma, leerorkest, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder De Draaimolen (Tinteltuin)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 23,- (per kind per jaar exclusief schoolkamp groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 04-06-2018