De Zevensprong

algemeen bijzonder | jenaplan

399 leerlingen (2018-2019)
402 leerlingen (2017-2018)
396 leerlingen (2016-2017)
402 leerlingen (2015-2016)
398 leerlingen (2014-2015)
412 leerlingen (2013-2014)
400 leerlingen (2012-2013)
382 leerlingen (2011-2012)
396 leerlingen (2010-2011)
400 leerlingen (2009-2010)
383 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Sint Hubertpad 6
1066 HN Amsterdam
telefoon (020) 408 15 71
email schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl
website www.zevensprong-amsterdam.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Onderwijs

beschrijving De Zevensprong is een algemeen bijzondere school die de uitgangspunten van het Jenaplan neemt als grondslag voor het onderwijs. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat voorop en de school streeft ernaar om de essenties van het Jenaplan doelbewust te integreren in het dagelijks leven op school.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT vanaf de bovenbouw gebruik van tablets
leerlingzorg Tweemaal per jaar vindt er een bespreking plaats tussen de leerkracht en IB-er en wordt er een groepsplan opgesteld. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende instructiegroepen. Als een kind extra zorg nodig heeft wordt dit meegenomen in het groepsplan of er wordt een individueel plan opgesteld.
vreemde talen Engels in groep 7-8, Take it Easy
lesmethoden Wereld in getallen, Nieuwsbegrip,
meer- en hoogbegaafdheid Rekentijger, Slagwerk en Plustaak
taalontwikkeling Taaleiland: een rijke leeromgeving om met taal in aanraking te komen
brede en/of culturele ontwikkeling weekopeningen en weeksluitingen met muziek
burgerschap en sociale veiligheid introductiedagen waarin elkaar leren kennen centraal staat

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en pleinwachten
kosten tso € 25,00 per jaar (vrijwillige bijdrage voor speelgoed en vergoeding pleinwachten)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 90,- (voor derde en volgende kind 60 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019