Shri Laksmi

hindoe | regulier

323 leerlingen (2018-2019)
329 leerlingen (2017-2018)
310 leerlingen (2016-2017)
313 leerlingen (2015-2016)
296 leerlingen (2014-2015)
318 leerlingen (2013-2014)
298 leerlingen (2012-2013)
288 leerlingen (2011-2012)
282 leerlingen (2009-2010)
277 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Janusz Korczakstraat 73
1102 JR Amsterdam
telefoon (020) 695 03 68
email info@shrilaksmi.nl
website www.shrilaksmi.nl
bestuur Stichting Hindoe Onderwijs

Onderwijs

beschrijving De Shri Lakshmi school ziet de school als een voorbereiding op de maatschappij. Hindoe normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme en dienstbaarheid zijn belangrijk in het onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 32
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 13:00 (woensdag)
ICT tablets in de klas
leerlingzorg Gecompliceerde problemen aangaande het kind worden besproken in het Zorgbreedteoverleg (ZBO).
vreemde talen Engels, Hindi
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Wereld in Getallen, Veilig leren lezen, Taalactief, Piramide, Met woorden in de weer
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 5 schoolzwemmen (eigen bijdrage)
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Krater
religie en rituelen viering hindoe hoogtijdagen, hantering methode 'Dharma' voor godsdienstlessen
overige bijzonderheden schooltuinen, yoga

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht en overblijfkrachten
kosten tso € 1,00 per dag (3 euro per week, voor alle dagen p/w)
nso aanbieder Blokkenhut

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 25,- (groep 5 t/m 6 30 euro, groep 7 t/m 8 35 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-05-2019