Het Gein

algemeen bijzonder | regulier

397 leerlingen (2018-2019)
387 leerlingen (2017-2018)
388 leerlingen (2016-2017)
411 leerlingen (2015-2016)
422 leerlingen (2014-2015)
414 leerlingen (2013-2014)
408 leerlingen (2012-2013)
406 leerlingen (2011-2012)
405 leerlingen (2009-2010)
374 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Cornelis Aarnoutsstraat 80
1106 ZG Amsterdam
telefoon (020) 697 45 22
email directie@hetgein.nl
website www.hetgein.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Onderwijs

beschrijving Het Gein is een 'gewone' basisschool voor 'bijzonder onderwijs'. 'Gewoon' vanwege het modern-klassikaal onderwijs dat uitgaat van niveauverschillen binnen de groep. Het 'bijzonder onderwijs' betekent dat de school een eigen bestuur heeft. De school staat open voor ieder kind en bereidt het kind binnen zijn eigen mogelijkheden voor op een maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computers in de klas
leerlingzorg Heeft een kind extra ondersteuning nodig dan maakt het ondersteuningsteam een 'arrangement' op maat dat passend onderwijs kan bieden. Op het Gein werken ze met groepsplannen wat inhoudt dat er op drie verschillende niveaus gewerkt kan worden.
huiswerk vanaf groep 6 in toenemende mate
lesmethoden Alles Telt, Nieuwsbegrip XL
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 4 schoolzwemmen
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht Beeldende Vorming
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfouders
kosten tso € 2,00 per dag
nso aanbieder Kinder Service Hotels, Kidsclub Gein

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 18,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 02-07-2019