Al Maes

islamitisch | regulier

497 leerlingen (2018-2019)
471 leerlingen (2017-2018)
428 leerlingen (2016-2017)
372 leerlingen (2015-2016)
337 leerlingen (2014-2015)
301 leerlingen (2013-2014)
768 leerlingen (2012-2013)
756 leerlingen (2011-2012)
770 leerlingen (2010-2011)
817 leerlingen (2009-2010)
848 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan van Riebeekstraat 11-13
1057 ZW Amsterdam
telefoon (020) 618 08 38
email info@as-siddieq.nl
website www.as-siddieq.nl/
bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)

Dependance
Cornelis Dirkszstraat 6-8
1056 TR Amsterdam
(020)-6168923

Onderwijs

beschrijving Al Maes is een islamitische school die de de Qor'aan en Soennah als uitgangspunt bij de inrichting van het onderwijs. De school richt zich op islamitische rituelen en activiteiten en wil kinderen een islamitische vorming geven.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (vrijdag)
ICT 21st century skills
leerlingzorg taalspecialist, rekenspecialist, dyslexie, dyscalculie, remedial teacher, HGW-cyclus
vreemde talen Engels, Stepping Stones Junior
huiswerk bovenbouw
lesmethoden Piramide, Gecijferd Bewustzijn, Wereld in Getallen, Rekentijger, Logo 3000, Veilig Leren Lezen (Kim versie), Taalactief, Estafette, Nieuwsbegrip Basis en XL, Met woorden in de weer, Wijzer door de tijd, Wijzer door de wereld, Wijzer door de natuur, Blits
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
taalontwikkeling voor leerachterstand methode Ralfi lezen
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
religie en rituelen methode Al Amana, viering islamitische tradities en feestdagen, Dohrgebed, Salaat, godsdienstlessen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, leerling mediators, pestprotocol
overige bijzonderheden Jump-in programma

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (er wordt geen ouderbijdrage gevraagd wel is het de bedoeling dat ouders helpen mee te betalen aan activiteiten)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 07-08-2019