Al Maes

islamitisch | regulier

428 leerlingen (2016-2017)
372 leerlingen (2015-2016)
337 leerlingen (2014-2015)
301 leerlingen (2013-2014)
768 leerlingen (2012-2013)
756 leerlingen (2011-2012)
770 leerlingen (2010-2011)
817 leerlingen (2009-2010)
848 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan van Riebeekstraat 11-13
1057 ZW Amsterdam
telefoon (020) 618 08 38
email info@as-siddieq.nl
website www.as-siddieq.nl/
bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)

Dependance
Cornelis Dirkszstraat 6-8
1056 TR Amsterdam
(020)-6168923

Onderwijs

beschrijving Al Maes is een school op levensbeschouwelijke grondslag en neemt de Qor'aan en Soennah als uitgangspunt bij de inrichting van het onderwijs. De school richt zich op islamitische rituelen en activiteiten en wil kinderen een islamitische vorming geven.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (vrijdag)
leerlingzorg Ouderkindadviseur, schoolarts, vertrouwenspersoon
vreemde talen Engels, alle groepen, Take it Easy
huiswerk bovenbouw
lesmethoden Piramide, Gecijferd Bewustzijn, Wereld in Getallen, Logo 3000, Veilig Leren Lezen (Kim versie), Taalactief, Estafette, Nieuwsbegrip Basis en XL, Met woorden in de weer, Wijzer door de tijd, Wijzer door de wereld, Wijzer door de natuur, Blits
meer- en hoogbegaafdheid methode Rekentijgers, plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
religie en rituelen methode Al Amana, viering islamitische tradities en feestdagen, Dohrgebed, Salaat, godsdienstlessen geconcentreerd op Islam
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, leerling mediators, pestprotocol
overige bijzonderheden Jump-in programma

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 (exclusief schoolreis en educatieve dagtochten)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018