De Mijlpaal

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

495 leerlingen (2018-2019)
488 leerlingen (2017-2018)
519 leerlingen (2016-2017)
547 leerlingen (2015-2016)
571 leerlingen (2014-2015)
576 leerlingen (2013-2014)
596 leerlingen (2012-2013)
611 leerlingen (2011-2012)
598 leerlingen (2010-2011)
635 leerlingen (2009-2010)
633 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Westmallepad 11A
1066PP Amsterdam
telefoon (020) 669 24 88
email mijlpaal.info@askoscholen.nl
website www.mijlpaal.eu
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Anderlechtlaan 1
1066HK Amsterdam
(020)6692488

Onderwijs

beschrijving De Mijlpaal is een ontwikkelingsgerichte katholieke basisschool. Het onderwijs is gericht op het uitdagen van leerlingen om zelf actief en betrokken te zijn. De school werkt met themaonderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 combinatieklassen, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte
roostertype regulier/hoorns model
begintijd 8:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag, vrijdag)
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, rekenspecialist en specialist hoogbegaafdheid.
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take It Easy
lesmethoden Taalactief, Zin in taal, Taaltijd, Taaltoren, Spelling in beeld, Novoscript, Pluspunt, Geobas, Hier en daar, De grote reis, Bij de tijd, Wijzer door de tijd, De grote reis, Natuniek, Naut, Techniektorens
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep, Day a Week School
taalontwikkeling leesbevorderingsproject in groep 5
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
overige bijzonderheden schooltuinen, muziekatelier

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Impuls
kosten tso (strippenkaarten verkrijgbaar, kosten onbekend)
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019